Smanjenje rizika od katastrofa

UNICEF promoviše smanjenje rizika od katastrofa i spremnost.

Smanjenje rizika od katastrofa
UN