Čist vazduh

Svako dijete živi u sigurnom i čistom okruženju

Clean Air
UNICEF/Budimir