Čist vazduh

Svako dijete živi u sigurnom i čistom okruženju

Clean Air
UNICEF/Budimir

Izazov

Bosna i Hercegovina i dalje se suočava sa velikim problemom zagađenja vazduha, a prema raspoloživim podacima, Sarajevo je na 12. mjestu među evropskim gradovima u smislu nivoa zagađenja zraka. Više od 100.000 djece živi u zagađenim gradovima Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Tuzla, Zenica, Lukavac i Kakanj).

Zagađenje zraka na otvorenom i u domaćinstvu jedan je od vodećih globalnih faktora rizika za širok spektar zdravstvenih, ekonomskih i ekoloških problema. Zemlje jugoistočne Evrope, a posebno Bosna i Hercegovina, najviše pate od zagađenja zraka. Prema novim statistikama SZO, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Albanija i Ukrajina imaju naveće stope smrtnosti u Evropi koje su posljedica zagađenja zraka. U Bosni i Hercegovini se godišnje gubi 44.000 godina života zbog čestica, azot-dioksida ili zagađenja ozonom, prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu (EEA).

Nedostatak redovnih i pouzdanih podataka, nejasna odgovornost vlade na različitim nivoima i nedostatak sredstava za rješavnje zagađenja vazduha su neki od najvažnijih izazova za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Rješenje

UNICEF Bosna i Hercegovina je dio UN AIR grupe, koja razvija akcije za rješavanje posljedica zagađenja vazduha, posebno onih koji se tiču djece, trudnica i staraca, kroz zajednički pristup UN-a i u koordinaciji sa drugim međunarodnim akterima kao što su SAD, EU i Švicarska. UNICEF Bosna i Hercegovina je zajedno sa drugim UN agencijama organizovao i učestvovao na konferenciji „Čist vazduh za sve“, u kojoj je UNICEF-ova regionalna kancelarija predstavila uticaj zagađenja na zdravlje djece.

Resursi