Mbrojtja e fëmijëve

UNICEF punon për të krijuar një mënyrë të menduari se dhuna dhe abuzimi i fëmijëve është një krim dhe duhet të raportohet.

child_protection