Informacione për mediat

Gjeni lajmet më të fundit mbi çështjet që prekin fëmijët në Shqipëri dhe ju njohin me punën e UNICEF për fëmijët (njoftimet për shtyp si dhe burime te ndryshme informacioni për gazetarët)