Çfarë bëjmë ne

UNICEF është zëri kryesor i promovimit dhe i mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në Shqipëri

Ajo cfarë ne bëjmë
© UNICEF/Giacomo Pirozzi