Shëndeti dhe mirëqenia e fëmijëve

UNICEF punon për të siguruar që çdo vajzë dhe djalë në Shqipëri do të kenë të drejtën të mbijetojnë dhe të jenë të shëndetshëm

I have no clue

UNICEF merr masa për të trajtuar dhe parandaluar kequshqyerjen dhe punon për t’a vënë kequshqyerjen akute si një prioritet i shëndetit publik.

UNICEF merr masa për të trajtuar dhe parandaluar kequshqyerjen dhe punon për t’a vënë kequshqyerjen akute si një prioritet i shëndetit publik.