Shëndeti

UNICEF-i punon për përmirësimin e shëndetit dhe ushqyerjes së fëmijëve në Shqipëri. Me partnerët tanë, ne forcojmë sistemin shëndetësor, rrisim në maksimum mbulimin e imunizimit dhe mbështesim politikat dhe financimin për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve

UNICEF-i punon për përmirësimin e shëndetit dhe ushqyerjes së fëmijëve në Shqipëri. Me partnerët tanë, ne forcojmë sistemin shëndetësor, rrisim në maksimum mbulimin e imunizimit dhe mbështesim politikat dhe financimin për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve
UNICEF/UN041392/Giacomo Pirozzi