Ushqyerja

UNICEF-i punon për të përmirësuar ushqyerjen e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël për të garantuar që çdo fëmijë të ketë një fillim sa më të mbarë në jetë

Ushqyerja
© UNICEF/Giacomo Pirozzi