Zhvillimi dhe të nxënit në fëmijërinë e hershme

Puna e UNICEF-it për zhvillimin e fëmijërisë së hershme pohon faktin se të gjithë fëmijët meritojnë një mundësi që të rriten e të bëhen njerëz të shëndetshëm, të edukuar dhe të aftë, pavarësisht se ku dhe kur kanë lindur.

Early Childhood Development and Learning
UNICEF/G PIROZZI