Arsimi

UNICEF-i po punon për t’i siguruar çdo fëmije shkollimin, mësimnxënien dhe të përmbushin potencialin e tyre të plotë.

Inclusive education
UNICEF/UN041351/Giacomo Pirozzi