Për çdo fëmijë kujdes familjar

UNICEF punon për çdo fëmijë dhe familje që mund të përfitojë shërbime sociale të pranueshme

child1
UNICEF/Albania/Pirozzi