Për çdo fëmijë kujdes familjar

UNICEF punon për çdo fëmijë dhe familje që mund të përfitojë shërbime sociale të pranueshme

child1
UNICEF/Albania/Pirozzi

Sfida

Më shumë se 700 fëmijë në Shqipëri aktualisht janë të privuar nga një mjedis familjar dhe jetojnë në kujdesin institucional, i cili ndikon negativisht në zhvillimin e tyre emocional, intelektual dhe fizik,  e për rrjedhojë, ndikon dukshëm në shanset e tyre për t'u zhvilluar me gjithë potencialin e tyre të plotë.

Zgjidhja

UNICEF është e angazhuar për t'i dhënë fund vendosjes së panevojshme të fëmijëve në kujdesin institucional dhe për të siguruar të drejtën e çdo fëmije për të jetuar në një mjedis familjar. Parandalimi i ndarjes së familjeve dhe mbështetja e familjeve në situata të vështira, janë prioritetet tona.