T’i japim fund dhunës ndaj fëmijëve

UNICEF punon për të siguruar që asnjë fëmijë të mos jetë i abuzuar, i neglizhuar ose i shfrytëzuar

Child Protection
© UNICEF/UN041329/Giacomo Pirozzi