เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ของเด็ก ๆ

รับมือกับความท้าทายบทใหม่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนเดิม

ฐานิตา วงศ์ประเสริฐ
เด็กชายกำลังใช้ซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์ในการเรียนออนไลน์
Marc Thele from Pixabay