ทูตสันถวไมตรี และ เฟรนด์สออฟยูนิเซฟ

พวกเขามีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย และพวกเขามุ่งมั่นที่จะช่วยยูนิเซฟพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเด็กๆ

ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ทูตสันวไมตรีของยูนิเซฟ ประเทศไทย และ Friends of UNICEF คนใหม่ทั้ง 4 คน กำลังร่วมกันทำท่า #โอกาสที่เท่าเทียม เพื่อโปรโมทแคมเปญ