သတင်းထုတ်ပြန်ချက်စင်တာ

ယူနီဆက်(ဖ်)မြန်မာ Press Center မှကြိုဆိုပါသည်။ ယူနီဆက်(ဖ်)မြန်မာ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့် နောက်ဆုံးသတင်းများကို ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

UNICEF Myanmar