Rafitra fiahiana ara-tsosialy tsimialonjafy, tsy misy fandraisana anjara

Ny UNICEF dia manohana ny politikam-pirenena mikasika ny fiahiana ara-tsosialy, izay manana tanjona hampihenana 15% ny isan'ny mponina miaina ao anaty fahantrana lalina, amin'ny alàlan'ny fikendrena manokana ireo tena marefo indrindra.

Une mere et son enfant, beneficiaires d'un programme de protection sociale
UNICEF/UN0231291/Ramasomanana