យូនីសេហ្វកម្ពុជាប្រកាសចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការថ្មីឈ្មោះថា “ខ្ញុំធូរចិត្ត ពេល…” ដែលបង្កើតរួមគ្នាជាមួយ យុវជន ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តកំពុងកើនឡើង

15 មិថុនា 2022
© UNICEF Cambodia/2021/Chansereypich Seng
UNICEF Cambodia/2021/Chansereypich Seng

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃ១៥ ខែមិថុនា៖ នៅថ្ងៃនេះ យូនីសេហ្វ​កម្ពុជាបានប្រកាសចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការ​ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា “ខ្ញុំធូរចិត្ត ពេល…” ដើម្បីលើកកម្ពស់​ការយល់ដឹង​អំពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ យុទ្ធនាការនេះ​ទទួលបានមូលនិធិគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) ​ប្រចាំកម្ពុជា និងសហការជាមួយ​អង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌ (TPO) ​កម្ពុជា និងបណ្តាញទូរសព្ទជំនួយកុមារកម្ពុជា។

យុទ្ធនាការនេះអនុវត្តដោយផ្អែកលើព័ត៌មាន​ពី​ការស្រាវជ្រាវដែលបានរកឃើញថា ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ បាន​ធ្វើឲ្យ​វិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលកំពុងមានបញ្ហារួចជាស្រេចនោះ កាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់យុវជន​នៅទូទាំងពិភពលោក រួមទាំង​នៅកម្ពុជាផងដែរ។​ របាយការណ៍យូនីសេហ្វស្ដីពីស្ថានភាពពិភពលោក​នៅឆ្នាំ២០២១ បានរកឃើញថា យុវវ័យ​ម្នាក់ក្នុងចំណោម ៧នាក់ នៅទូទាំងសកលលោក​ត្រូវបានគេរកឃើញថាកំពុងរស់នៅជាមួយ​វិបត្តិផ្លូវចិត្ត។

នៅកម្ពុជា ការសិក្សារបស់យូនីសេហ្វ និងដៃគូស្ដីពីផលប៉ះពាល់​សេដ្ឋកិច្ចសង្គម​ បានរកឃើញថា ៤៥%​ នៃយុវវ័យដែលបានចូលរួម​នៅក្នុងការអង្កេត បានព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុង​នៃជំងឺរាតត្បាតនេះ និង ១៦% មានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភ ឬធ្លាក់ទឹកចិត្ត ចាប់តាំងពីពេលចាប់​ផ្ដើមនៃ​វិបត្តិនេះ។ បន្ថែមលើនេះ ការវាយម្លៃរួមគ្នាស្ដីពីតម្រូវការការអប់រំ ដែលត្រូវបានធ្វើរួមគ្នាដោយ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុមការងារវិស័យ​អប់រំ និងយូនីសេហ្វ បានរកឃើញថា ៥៨% នៃ​សិស្សមធ្យមសិក្សា​បានត្រូវបានរាយការណ៍ថា​បានជួបប្រទះនឹង​បញ្ហាផ្លូវចិត្ត​យ៉ាងហោចណាស់មួយ។ អង្គការសម្ព័ន្ធរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីកុមារ ដែលជាសម្ព័ន្ធភាព​ចម្រុះនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិកុមារធំបំផុតចំនួនប្រាំ បានបញ្ជាក់អំពីទំហំនៃវិបត្តិនេះ​នៅខែនេះ និងបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការឆ្លើយតបនៅទូទាំងប្រទេស។

ជាលទ្ធផលនៃរបកគំហើញបែបនេះ យូនីសេហ្វ​បានដាក់​បញ្ហា​សុខភាពផ្លូវចិត្ត​ក្លាយជា​អាទិភាពមួយ​នៃអាទិភាពសកលសំខាន់ៗ​របស់ខ្លួន ស្របពេលពិភពលោកកំពុងស្ដារឡើងវិញពី​ជំងឺរាតត្បាតនេះ។

លោក អានៀរបាន​ ឆាតឺរជី នាយករងយូនីសេហ្វទទួលបន្ទុកផ្នែកកម្មវិធី បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “កុមារមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តរួចហើយ ប៉ុន្តែ​ការរាតត្បាតជំងឺនេះ​ពិតជាបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើង”។ សាលារៀនបានបិទទ្វារ បម្រាមនានាបានរារាំង​ទំនាក់ទំនងសង្គមវិជ្ជមាន ហើយគ្រួសារ​បានប្រឈមនឹង​បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម​ដ៏ធំសម្បើម ដែលទាំងអស់នេះសុទ្ធតែ​មានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន​លើសុខភាព​ផ្លូវចិត្តរបស់​កុមារ និងយុវជន។ យូនីសេហ្វ​កំពុងធ្វើការងារ ដើម្បីដាក់បញ្ហានេះនៅជួរមុខ​នៃ​របៀបវារៈ​ស្ដារឡើងវិញពីជំងឺកូវីដ-១៩។ ការពង្រឹងសុខភាពផ្លូវចិត្ត​នឹងត្រូវការ​ចំណាត់ការ​នៅគ្រប់កម្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាល និងសង្គម រួមទាំង​យុវជនផងដែរ។ យុទ្ធនាការនេះ​ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយពួកគេជម្នះលើការ​មាក់ងាយ និងផ្ដល់ដល់ពួកគេនូវ​ឧបករណ៍ចាំបាច់បំផុតដើម្បីផ្តល់អាទិភាពលើ​សុខុមាលភាពរបស់ខ្លួន។”

យុវជនគឺជាកម្លាំងជំរុញ​នៅពីក្រោយយុទ្ធនាការនេះ។ យូនីសេហ្វ​បានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ​ក្រុមគោលដៅកុមារ និងយុវជន​មកពីទីក្រុង និងទីជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់អំពីការយល់ដឹង​ និងបទពិសោធ​របស់ពួកគេទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ បន្ទាប់មកក្រុមការងារដែលមានទេពកោសល្យនៃ​ស្ទូឌីយ៉ូច្នៃប្រឌិតកម្ពុជារបស់អង្គការហ្វារពន្លឺសិល្បៈ បានរៀបចំគោលគំនិតនៃយុទ្ធនាការនេះដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅ​របស់​យុវជន ដែលត្រូវបានសាកល្បង និងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតជាមួយពួកគេ។

ក្រុមពិភាក្សានានា​បានបង្ហាញថាយុវជនកម្ពុជាមានការយល់ច្រើនអំពីសុខភាពផ្លូវ​ចិត្តទន់ខ្សោយ និងវិធីសាស្រ្តពង្រឹង​សុខភាពផ្លូវចិត្ត។ ពួកគេជឿជាក់ថា ភាពក្រីក្រ និងការខ្វះការថែទាំពីឪពុកម្ដាយ គឺជាបុព្វហេតុនាំមុខគេ​ដែលបង្កឲ្យមានសុខភាពផ្លូវចិត្តទន់ខ្សោយ ហើយថាការនិយាយជាមួយមិត្តភក្ដិ គឺជាវិធីល្អមួយ​ចំពោះ​ការដោះស្រាយភាពតានតឹងក្នុងចិត្ត។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដី ពួកគេបាននិយាយថា ពួកគេភ័យខ្លាចនឹងនិយាយជាមួយមិត្តភកិ្ដ ដោយសារអាចមានភាពមាក់ងាយ និង​ការរើសអើង។ ពួកគេបានប្រកាន់យក​ទស្សនទាននៃយុទ្ធនាការ “​ខ្ញុំ ធូរចិត្ត ពេល...” ដូចដែល​អ្នកចូលរួមម្នាក់បានលើកទ្បើងថា​ “ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់និយាយ ក៏វាមិនអីដែរ។ អ្នកអាចរកដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតចំពោះ​ភាពតានតឹងក្នុងចិត្តអ្នកដោយធ្វើសកម្មភាពវិជ្ជមាន។”

យុទ្ធនាការ “ខ្ញុំធូរចិត្ត ពេល...” ត្រូវបានប្រកាសចាប់ផ្តើមជា​មួយវីដេអូបង្ហាញអំពីយុវជនកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយបែបវិជ្ជមានដូចជា កីឡា មិត្តភាព និងសកម្មភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីពង្រឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ និងបន្តរយៈពេល៣ខែ ជាមួយនឹងសកម្មភាពអនទ្បាញជាប្រចាំដើម្បីលើកកម្ពស់​ការយល់ដឹង និង ផ្ដល់​គន្លឹះ និងសេចក្ដីណែនាំដល់យុវជន។

យូនីសេហ្វកម្ពុជា​សូមអញ្ជើញដៃគូ សាលារៀន និងអង្គការទាំងអស់នៅកម្ពុជា ដែលមានការព្រួយបារម្ភ​អំពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត​របស់យុវជនឲ្យប្រើប្រាស់​មាតិកា និងសម្ភារនានាដែលខ្លួនកំពុងផលិតសម្រាប់យុទ្ធនាការនេះ។ មាតិកា និងសម្ភារទាំងនេះ​នឹងមានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ​បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់យូនីសេហ្វកម្ពុជា។

© UNICEF Cambodia/2019/Simon Toffanello
UNICEF Cambodia/2019/Simon Toffanello

ទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

Rudina Vojvoda
Chief of Communication
UNICEF Cambodia
ទូរស័ព្ទ: +85523260204;ext=434
អ៊ីម៉ែល: rvojvoda@unicef.org
លោក​ មាស ប៊ុនលី
មន្ត្រីជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនង
យូនីសេហ្វកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: +85523260204;ext=435
អ៊ីម៉ែល: bmeas@unicef.org

 អំពីយូនីសេហ្វ៖
យូនីសេហ្វកម្ពុជាធ្វើការងារ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍល្អប្រសើររបស់កុមារ ការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេ និងជួយឱ្យពួកគេសម្រេចសក្ដានុពលចាប់ពីវ័យកុមារតូច រហូតដល់វ័យក្មេងជំទង់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីយូនីសេហ្វ និងការងារដែលយូនីសេហ្វធ្វើដើម្បីកុមារ សូមចូលមើលគេហទំព័រwww.unicef.org/cambodia/
សូមតាមព័ត៌មានអំពីយូនីសេហ្វ Twitter និង Facebook