Над 13 000 деца и 5300 родители са подкрепени чрез пилотния проект "Европейска гаранция за детето" в България

Услугите за най-уязвимите деца и семейства, апробирани в рамките на проекта, ще могат да бъдат финансирани през програмите „Развитие на човешките ресурси“ и „Образование“ за периода 2023 -2027

24 Юни 2022
Представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн позира за снимка със зам.-министър Кръстев и зам.-министър Гайдарова
UNICEF Bulgaria/2022/Yotova

София, 25 юни 2022 г. Социалните услуги за най-уязвимите деца и семейства, апробирани в рамките на пилотния проект "Европейска гаранция за детето" в България, ще получат устойчивост и ще могат да бъдат финансирани през нова операция „Бъдеще за децата“ по програма „Развитие на човешките ресурси“, за която са предвидени близо 82 милиона лева. Пилотните дейности по подобряване на приобщаващото образование ще могат да бъдат финансирани през програма „Образование“, по която са отделени около 200 милиона лева за „Европейската гаранция за детето“.

Това стана ясно по време на  заседанието на Националния съвет за координация и наблюдение, създаден в рамките на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ в България. Съветът се събра на заседание на 24 юни 2022 г. в Министерството на труда и социалната политика. В заседанието участваха Иван Кръстев, заместник-министър на труда и социалната политика и национален координатор за Европейската гаранция, Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България, Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката, д-р Петър Грибнев, заместник-министър на здравеопазването, както и експерти от други институции.

Това са средствата само за най-таргетираните мерки в сферата на Европейската гаранция за детето. Ангажиментът на Министерството на труда и социалната политика надхвърля значително обхвата на тези мерки, като целта ни е да имаме широк набор от свързани дейности, даващи резултат,

заяви по време на срещата Иван Кръстев, заместник- -министър на труда и социалната политика и национален координатор за Европейската гаранция за детето.

Общо 13 180 деца и 5357 родители са подкрепени чрез пилотния проект "Европейска гаранция за детето" в България от началото на проекта през октомври 2020 г. до март 2022 г. Проектът е финансиран от Европейската комисия и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ.

Европейската гаранция за детето е всеобхватна инициатива и пилотният проект показа нейния потенциал за преодоляване на бариерите пред достъпа до основни услуги за децата в най-неравностойно положение в България,

заяви по време на срещата представителят на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн.

Основни данни за подкрепата

В рамките на пилотния проект деца с увреждания и затруднения в развитието, деца в несигурна семейна ситуация и деца от маргинализирани ромски общности получиха достъп до ключови услуги и подкрепа. Сред предоставяните услуги са патронажни грижи за бременни жени и семейства с малки деца, които са обхванали близо половината от децата до 3-годишна възраст в област Сливен. Проектът развива и модел за ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието с цел навременно откриване на забавяне в детското развитие и предоставяне на подкрепа на цялото семейство в естествената среда на детето. Досега са обхванати 196 родители и 186 деца, от които 33 семейства получават интензивна подкрепа. 

Общо 30 детски градини получиха подкрепа за по-ефективното приобщаване на децата с увреждания и специални образователни потребности чрез обучения, засилени методически насоки и финансиране на малки проекти за изграждане на приобщаваща среда. Друг компонент  на проекта осигурява услуги за превенция и подкрепа за семейства от силно маргинализирани общности чрез мобилни екипи за работа на терен. Новоназначените екипи са обхванали 2066 деца и 1482 родители до март тази година.   

За подобряване качеството на предоставените услуги проектът инвестира в повишаване на капацитета на 768 специалисти от различни сектори, които преминаха обучения и получиха методическа подкрепа и супервизия.

Ние сме особено горди, че пилотният проект  изпробва иновативни подходи и нови практики и генерира ценен опит и доказателства за изпълнението на Националния план за действие на „Европейската гаранция за детето,

заяви Кристина де Бройн.

Още за подкрепата, предоставена в рамките на проекта, може да видите в междинния отчет към март 2022 г. тук 

Колаж от снимки с деца от проекта "Европейска гаранция за детето"
UNICEF Bulgaria/2022

Отвъд цифрите

Зад изнесените данни за  подкрепата, предоставенa от пилотните услуги, стоят личните истории и променените съдби на децата и семействата им. Като на Ален от Чирпан, който на 4 години и половина произнесе първите си думи благодарение на екипа за ранна детска интервенция. Или на Мария-Магдалена, която с подкрепата на мобилния екип от Средец вече е ученичка. Както и на стотици деца с увреждания или обучителни затруднения, които  благодарение на усилията на новонаетите специалисти в рамките на проекта и адаптирането на средата и множество допълнителни материали  получават качествено приобщаващо образование и развиват способностите си.

Зам.-министър Иван Кръстев  сподели, че наскоро е посетил изнесения пункт за мобилни услуги на терен в предимно ромския квартал „Лозенец“ в Стара Загора, който беше открит в рамките на пилотния проект. „Възхитен съм от видяното и от обхвата на дейностите. Призовавам ви да отидете на място и да видите резултатите на терен, които показват истинския дух на Гаранцията“, заяви той.

Анализ на факторите за бедност и изключване

Основна дейност на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ беше провеждането на цялостен анализ на причините и факторите, водещи до бедност и социално изключване сред децата в България, както и на националните политики, програми и механизми за тяхното преодоляване. Основните изводи и препоръки от анализа ще бъдат използвани за изготвянето на Националния план за действие за изпълнение на Препоръката на Съвета на ЕС за създаването на „Европейска гаранция за детето“.

Анализът сочи, че делът на децата до 18 години в риск от бедност или социално изключване в България намалява от 47.9% през 2015 г. до 36.2% през 2020 г., но остава висок в сравнение със средното ниво на този показател за ЕС, което е 24.2% и е все още един от най-високите в ЕС.

По време на днешното заседание Кристина де Бройн поздрави правителството за приемането на националната цел за намаляване на броя на децата, живеещи в риск от бедност или социално изключване до 2030 г. “Бих искала да потвърдя отново ангажимента на УНИЦЕФ да подкрепя националните усилия за ефективното прилагане на „Европейската гаранция за детето“ и да  помогне за постигането на националната цел за трайно премахване на детската бедност. Това е и основният приоритет на новата програма на УНИЦЕФ за страната за периода 2023 – 2027г.“, допълни тя.

Още за констатациите и изводите от анализа, както и за препоръките може да видите тук.

Още информация за пилотния проект можете да намерите тук.

Контакт за медии

Боряна Гидикова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ в България
Тел.: +359 893 52 52 40

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.