За първите думи на Ален, за първите му изречения и за семейството като сплотена общност

Как екипите за ранна детска интервенция, създадени по пилотен проект “Европейска гаранция за детето”, подкрепят семействата за преодоляване на затруднения в развитието на децата им

Юлияна Колева
Ален е на 4 и заедно с майка си и психолог се учи да говори
UNICEF Bulgaria/2022
12 Април 2022

"Мама, иесуй дейга" и веднага се появява поредната многоцветна дъга. "Йежи, йежи, пайашут-балон" - вадят се малки ножички и се режат парашути и балони. "Зоопарк", "жираф", "облак", "мълния", "жълто, не - това жълто", "синьо"...бърборенето не спира. А усмивката не слиза от устата на 4-годишния Ален. Цялото семейство - майка му Атанаска, баща му Ангел и двете му по-големи сестри, сякаш са в плен на малкия командир и изпълняват всяко нареждане - оцветяват, режат, играят с пластелин, редят пъзели, карти с животни, броят. И посрещат всяка нова негова дума с огромна радост. 

Допреди няколко месеца малкото момче от град Чирпан не е можело да каже други думи освен "мама" и "тати". Общуването с близките му е било само да иска нещо жизненоважно - храна, вода, и то чрез неясни, гърлени звуци и жестове, които семейството му е трябвало да разгадава. Неразбран и без пълноценно общуване с околните, Ален  често изпадал в бурни пристъпи, бил нервен или често се изолирал с часове в мобилния телефон на майка си, разказват родителите му. 

UNICEF Bulgaria/2022

През октомври 2021 година, притеснени, че това положение продължава вече твърде дълго, родителите се свързват с екипа от за ранна детска интервенция към Общностния център в гр. Чирпан. Екипът от двама специалисти-психолози по ранно детско развитие и един социален работник, е създаден в рамките на пилотния проект "Европейска гаранция за детето" в България, финансиран от Европейската комисия и изпълняван с подкрепата на УНИЦЕФ. Неговата задача е да подкрепя семействата на деца като Ален и да им помага, за да преодолеят затруднения в развитието на децата им. Работят с деца в ранна възраст - от 0 до 7 години със засилен фокус върху децата до 3-годишна възраст, когато мозъкът е най-лесно податлив на въздействие според научните изследванията. В рамките на проекта такива екипи са създадени в още два Общностни центъра - в Стара Загора и Сливен, а подкрепата, която те оказват е напълно безплатна за семействата. /Още за проекта може да научите тук

Подходът 

„Целият екип сме изключително щастливи и горди от промяната, която виждаме при Ален. Но трябва да отбележим, че всеки случай е специфичен и напредъкът зависи от множество фактори. Работим, например, с деца със състояния от аутистичния спектър, с генетични синдроми илис увреждания. Често промяната настъпва доста по-постепенно и отнема повече време“, казва ръководителят на центъра Деница Иванова..

„Когато оваластиш семейството и то е много по-информирано и способно само да подкрепя детето си, когато подкрепата е в дома, в средата на детето и интервенциите започнат достатъчно рано и са залегнали в целия дневен режим, а помощта е координирана от един специалист и всички, работещи с детето и родителите, се надграждат в своята намеса, тогава няма как да не се постигне промяна."

"Дори и тя да не е мигновена, дори да е нелека“, допълва Иванова. /Още за това какво представлява семейно-центрираната ранна детска интервенция вижте тук./

Семейството на Ален и психологът, който ги подкрепя се срещат, за да помогнат на 4-годишното момче да проговори
UNICEF Bulgaria/2022
Като „отключен“ 

В началото родителите мислели, че момчето ще израсте проблемите. Поуспокоили се, когато на около две години казал първото „мама“ и „тати“. Но речта не напредвала с времето. Наближавало и време Ален да тръгне на детска градина,  а семейството се тревожело, че няма да може да общува и да каже нуждите си и трудно ще се впише в общността. „Не виждахме и път към него, той често беше нервен, не спеше, изпадаше в бурни състояние, трудно го успокоявахме“, спомня си Атанаска. Един ден видяла в социалните мрежи публикация на екипа за ранна детска интервенция в Чирпан, в който се говорело, че екипът помага именно на деца като Ален и техните семейства.  

Три месеца по-късно семейството вече знае  как всяко нещо в дома може да се превърне в развиващо занимание за Ален – при липсата на пластелин, се прави домашен от брашно, сол и боя, каките рисуват, а Ален оцветява, готвенето също е част от играта. Майката Атанаска става основната движеща сила на промените и с подкрепата на екипа създават нови игри, за да развивамалкото момче.  

Днес Ален е като „отключен“ – не спира да бърбори, всеки ден говори все повече и е център на внимание.

Всички се включват в неговите занимания и забавления, но той също участва в семейните дейности -  вече помага с готвенето, слагането на масата, с майка му правят кексове и подреждат. А баща му си спомня колко невероятно щастлив се е почувствал в деня, когато се  прибрал от работа и  чул първото изречение на сина си: „Тати, виж, рисувам“. 

Подкрепа за семейството като основен ресурс за промяна 

„Искам силно да подчертая, че позитивният резултат, който виждаме при Ален се дължи в най-сериозна степен на отдадеността на семейството, на техните усилия и целенасочено търсене на промяна. Ние сме в тяхна подкрепа всеки ден, но реално те са в центъра на промяната“, повтаря няколко пъти Тихомир. И допълва: "Те просто се нуждаеха от насоки и напътствия, от овластяване и знания как да са водещи в подкрепата за детето си“. 

В началото с помощта на специалистите по ранна детска интервенция родителите попълват въпросник за уменията и възможностите на детето. От отговорите се вижда в кои сфери на развитието детето има затруднения, към които да бъде насочена подкрепата. Втората стъпка е изследване на навиците и отношенията в семейството. Целта е да се предложат такива решения и съвети за подкрепа на детето чрез семейството му, които да са възможно най-адаптирани, да идват от техните желания и съответно да могат най-лесно да ги прилагат. Така, например, специалистите се възползвали от хобито на Атанаска да рисува и препоръчали много творчески занимания за нея и Ален. 

Всяка седмица Тихомир, водещият специалист от екипа за ранна детска интервенция, който работи със семейството прави посещения  в дома и обсъжда с родителите как върви развитието на малкото момче. След разговор с останалите му колеги, предлагат и нови развиващи игри – лепене, рязане, пластелин, пъзели, букви, цветове. При този подход само един специалист работи директно със семейството и е довереното лице на родителите и детето, а всички останали са в подкрепа на този специалист.  

Ален, майка му и психологът, който ги посещава вкъщи, редят пъзели
UNICEF Bulgaria/2022
Нова, пълноценна връзка 

"Преди наистина той беше все някак си в страни, често потъваше в телефона. Сякаш не беше толкова активна част от семейния живот, от семейството. Нямахме този контакт. Имахме нужда от него, искахме, но явно не ни достигаха знанията за това", разказва майката, а бащата се съгласява с кимане на казаното. И двамата коментират, че подкрепата на екипа за ранна детска интервенция е била ключова в случая, за да придобият нужните умения за взаимодействие със сина им. И да станат много по-сплотени. 

"Водихме се от това, какво търсеше и искаше Атанаска, нейното желание за пълноценна връзка в семейството, както и от дневната рутина на семейството. Не налагаме нищо отвън. На базата на това, ние направихме индивидуален план, с който интегрирахме исканата промяна в дневния режим, за да постигнем нужните резултати", обяснява принципите на работа водещият случая - Тихомир. "Доказано е, че това е много по-ефективно, семейството е 24 часа на ден с детето си, познава го най-добре, може най-добре да откликне на нуждите му и то през целия ден в естествената му среда. Докато често този кабинетен тип дейности - където детето отива за по час и работи само със специалиста, без участие на родителите, не могат да бъдат пренесени в рутинните занимания и във всекидневието и така са доста по-ниско ефективни", допълва Тихомир. 

Нужда от общи действия 

Той и останалите членове на екипа по ранна детска интервенция споделят, че се надяват с течение на времето и ефектът от тяхната работата да стане по-видим и те да станат по-търсени и  разпознаваеми, както от семействата, така и от останалите специалисти, работещи с малки деца - лични лекари, персонал в детски градини и други. Важно е родителите да се обръщат към тях дори, когато имат  минимални притеснения, тъй като колкото по-рано се открият затрудненията в развитието, толкова по-бързо ще да бъдат взети нужните мерки  за тяхното преодоляване  и на децата ще се даде шанс да развият своя пълен потенциал. 

Какво е семейно-центрираната ранна детска интервенция? 

Това е услуга насочена към семейства, които се грижат за деца със затруднения в развитието или увреждания, с фокус върху периода от раждането до навършване на три годишна възраст. Родителите получават подкрепа за това пълноценно да се грижат за децата си, да станат по-уверени и да имат необходимата информация, за да разпознават нуждите на децата си. Подкрепата за семейството се предоставя в естествената среда на детето, а не в специализиран кабинет или зала, защото детето учи най-добре в позната среда и от познати възрастни, а наученото може да се пренася и използва в различни ситуации.   

Подкрепата на всяко семейство в услугата се предоставя от водещ специалист или ключов консултант, който основно взаимодейства с него въз основа на  индивидуален семеен план. Ключовият консултант на всяко семейство получава подкрепа от другите специалисти в екипа  и работи в трансдисциплинарно сътрудничество. Ранната детска интервенция е насочена към всички възрастни, които работят с детето, в т.ч. и екипът в детската ясла или детската градина. 

Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria