30 детски градини с нови инструменти за приобщаване на децата с увреждания

Детските градини осъществиха проекти за подобряване на приобщаващата среда в рамките на пилотния проект “Европейска гаранция за детето” в България

Юлияна Колева
Момиченце от детска градина "Звездица" си играе в приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022
31 Март 2022

Създаването на среда, в която децата със специални потребности да се чувстват добре, комфортно, която да е адаптирана според нуждите им и да им помага да са част от групата в детската градина. Изгражданe на среда, която подкрепя по-бързото адаптиране на новопостъпилите децата в детската градина с места за спокойствие и усамотение, с материали за разпознаване на емоциите и с материали за изолиране на шума. Възпитаване на приемане на различието, толерантност, емпатия, грижа и сътрудничество между децата. Това са някои от целите на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“, които вече постигат екипите в 30-те пилотни детски градини, участващи в проекта.  

В рамките на проекта през 2021 г. 30 детски градини от областите Бургас, Сливен и Стара Загора назначиха 44 нови специалисти – психолози, логопеди, ресурсни учители - за работа с деца с увреждания и обучителни трудности. Проектът се финансира от Европейската комисия и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ. Екипите в пилотните детски градини анализираха нуждите и с помощта на експерти от УНИЦЕФ осъществиха малки проекти, с които подобриха приобщаващата среда във всяка група. (Още за дейностите по проекта вижте тук

Представяме ви част от идеите, материалите и нововъденията в някои от пилотните детски градини, които помагат всекидневно за развитието, подобряване на емоционалното състояние и за приобщаването на децата. 

Деца от ДГ "Слънчице" в Нова Загора учат в приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022
Деца от ДГ "Слънчице" в Нова Загора учат в приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022

След анализ на нуждите в детска градина „Слънчице“ в Нова Загора, екипът купува материали и организира работата, така че да се работи повече за емоционалната интелигентност на децата, за разпознаване на емоциите и съответно контрола им. За онагледяване на дневния режим в групите са въведени визуални разписания, което допринася за планирането на деня и съответно за спокойствието на децата. От детската градина разказват, че благодарение на материалите по проекта у децата се забелязва повишен интерес към образователния процес, подобрена концентрация и устойчивост на вниманието, а средата в занималните е станала по-приветлива и по-уютна. 

Деца от ДГ Слънчице се радват на приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022
Деца от ДГ Слънчице се радват на приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022

Екипът на детска градина „Слънчице“ обогатява и материалите в групата, която работи по Монтесори  метод.  

От април 2021 г. по пилотния проект „Европейска гаранция на детето“ има назначен ресурсен учител на половин ден, който подпомага на педагогическите специалисти и подкрепя работата за преодоляване на поведенческите и обучителни затруднения на децата. Според ръководството на градината наличието на новия подкрепящ специалист е от голяма полза за всички, защото чрез неговата дейност децата със специални потребности успяват да се включват наравно с връстниците си в образователния процес, да се чувстват комфортно в групата, да играят с другите и да развиват уменията си. 

Деца от ДГ „Райна Княгиня“ в Бургас учат в приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022
Деца от ДГ „Райна Княгиня“ в Бургас учат в приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022

В детска градина „Райна Княгиня“ в Бургас изграждат тематични кътове с материалите, закупени по проекта. В различните кътове децата намират дидактични игри, които подпомагат  психо-емоционалното им развитие и подобряват  фината моторика, а в къта “Дърво на знанието“ чрез методите на Монтесори научават цветовете и формите. В „Стаята на Усмивките“специалистите, назначени по проекта, провеждат индивидуалната си работа с децата, както и консултациите с родителите. След посещението в „Карин дом“ в гр. Варна, екипът на  градината реализира някои идеи: сензорни кутии, табла и мек кът. В градината имат още „Арт ателие и терапия“ и кът „Къщичка на приказките“. 

Деца от ДГ „Надежда“ в Сливен учат в приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022
Деца от ДГ „Надежда“ в Сливен учат в приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022

В детска градина „Надежда“ в Сливен работят изцяло с деца от ромски произход. „Майчиният език на децата е различен от българския. При тях най-голямо значение е овладяването на  българския език. Прилагането на нови иновативни методи, средства и похвати в обучението, използването на дидактични материали по метода Монтесори, създаване на подходяща мотивация и конкретни речеви ситуации, ще бъде от голяма  полза за тях“, така екипът на детската градина описва целите, които си поставят чрез новоизградените пространства и материали. Направен е и кът “по интереси”, в който децата да се занимават с това, което им доставя удоволствие и да могат да развият своя потенциал. 

Деца от ДГ „Надежда“ в Сливен се радват на приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022

И в детска градина „Мечо Пух“ в Стара Загора използват предимно материали от метода на Мария Монтесори.  С финансовата помощ на проекта е обогатена базата и са допълнени материалите от дял „Космос“ и „Математика“.  Новите материали помагат за по-добрата подготовка на децата за училище чрез подобряване на фината моторика, която е важна за писането. Материалите залагат на развитие на детето съобразно индивидуалните му потребности. За по-малките деца има нови материали за упражнения от практическия живот, за развитие на сензориката и на речта. 

Сензорна стая в детска градина "Мечо пух" в Страра Загора
UNICEF Bulgaria/2022

В детските градини „Здравец“ и „Пролет“ в Айтос освен  закупуването на готови играчки и игри по проекта, екипът е изработил собственоръчно развиващи материали засензо-моторното развитие на децатаи за структурирана игра с последователни действия в групата. Екипът споделя, че това допринася за когнитивното развитие, социалните умения, паметта и въображението, за преодоляването на затрудненията в усвояването на знанията, както и на ниската концентрация на внимание, повишената тревожност и лесната уморяемост на децата.. А чрез огледалата „на емоциите“, закупени по проекта, децата  научават да познават емоциите и чувствата си. 

Деца от ДГ „Здравец“ и „Пролет“ в Айтос учат в приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022
Деца от ДГ „Здравец“ и „Пролет“ в Айтос учат в приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022

В детска градина „Звездица“ в Бургас също са изградили различни кътове според вида на материалите - "Знам и мога", "Мога сам", "Играя и уча" и др. Децата вече имат и магнитна дървена дъска с героите от 4 любими приказки - „Трите прасенца“, „Червената шапчица“, „Пепеляшка“ и „Пинокио“. За всяка приказка има различни декори и кратък текст със съдържанието й.  Приказните герои помагат на децата да научат по-лесно правилата в детската градина, да разберат по-практически понятията като „правилно“ и „нередно“, да обогатят пасивния си речник и да подобрят експресивната си реч. В градината вече има и обезопасен батут за развитие на моториката, голямо „Не се сърди човече“ за изграждане на екипност и овладяване на емоциите, както и материали за разпознаване на цветове и форми. 

Много от пилотните детски градините са изградили и кътове, в които децата могат да се усамотят при нужда и да си осигурят повече спокойствие и тишина. В някои има  слушалки за музикотерапия или просто за намаляване на околния шум за онези, които деца са чувствителни към него. 

Още за проекта може да научите тук 

 Деца от ДГ „Звездица“ в Бургас учат в приобщаващата среда, създадена благодарение на Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2022

Този проект е финансиран от Европейския съюз   

© УНИЦЕФ-България, 2022 

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват офоцоална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се ползва информацията, която се съдържа в този материал. 

Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria