Над 1600 уязвими деца са обхванати и подкрепени през 2021 г. чрез „Европейската гаранция за детето“

7 мобилни екипа посещават на място уязвимите семейства

Юлияна Колева
От екипа обясняват на родителите какви документи и изследвания са необходими за записване  на децата в детска градина. Раздават контейнерчета и обясняват на майките как да вземат чисти проби за тези задължителни изследвания. 
UNICEF Bulgaria/2022
17 Февруари 2022

Общо 1638 деца и 1223 родители в уязвимо положение  са обхванати в периода от април до декември 2021 г. от 7 мобилни екипа за подкрепа на уязвими общности. Екипите са създадени в рамките на  пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ в България, който се финансира от Европейската комисия и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ. 

Над 200 деца от маргинализирани общности и в уязвима ситуация са получили достъп до образование и здравеопазване, а 320 родители  - достъп до социални помощи и други услуги. 

За създаването на седемте мобилни екипа, работещи в рамките на проекта, миналата година са наети  22 допълнителни социални работници и сътрудници към Центровете за обществена подкрепа (ЦОП) и други социални услуги в седем пилотни общини - Бургас, Казанлък, Котел, Сливен,  Средец, Стара Загора и Твърдица. (Повече за проекта - тук). 

От екипа обясняват на родителите какви документи и изследвания са необходими за записване  на децата в детска градина. Раздават контейнерчета и обясняват на майките как да вземат чисти проби за тези задължителни изследвания. 
UNICEF Bulgaria/2022
От мобилния екип в Бургас подготвят семействата за тръгването на децата им за първи път на детска градина.

Мобилните екипи посещават на място уязвимите семейства и правят оценка на нуждите им, за да открият всички рискове, свързани с грижите и закрилата на децата катозаболявания или недиагностицирани увреждания, липсадостъп до здравни,образователни и социални услуги и социални помощи или лоши жилищни условия. Въз основа на оценката на семейството социалната услуга предоставя индивидуална подкрепа, съобразена със специфичните му нужди , която включва индивидуално консултиране, информация, улесняване на достъпа до ключови услуги и/или социална подкрепа, на които семейството има право. Екипите работят заедно със службите за социално подпомагане и за закрила на детето по общи случаи за цялостна подкрепа на родителите и децата.  

Социалните работници изграждат доверителна връзка в общностите, които са традиционно затворени и отдалечени от повечето услуги за превенция и подкрепа. Част от новонаетите специалисти са част  от самите общности, което улеснява изграждането на доверие между семействата и социалните услуги. 

Екипите разработват и специални прогами, насочени към семействата, свързани със семейното планиране, превенция на ранните бракове, предотвратяване на разделянето на децата от семействата, както и към увеличаване на обхващането на децата от образователната система. (Повече за дейността по програмите за образователна подкрепа  може да прочетете тук). 

Новоназначени са и 11 допълнителни социални работници в 10 Отдела за закрила на детето, които в периода юни-  декември 2021 г. са работили по 194 случая на деца. 

„Мобилният екип работи активно със семействата, за които е отчетен среден и висок риск, на семействата с нисък риск също се оказва посредничество и застъпничество пред съответните образователни, здравни и социални институции“

- обясняват от екипа към Центъра за обществена подкрепа-Бургас. 

„Този начин на мобилна работа, на място при хората, понякога с ежедневни посещения и с изграждане на доверие, за мен е най-добрият подход за оказване на подкрепа“

- коментира Елена, която е част от мобилния екип към Центъра за обществена подкрепа в Средец. „Би трябвало навсякъде да се възприеме този подход, защото не може да се очаква хората сами да се справят, когато нямат информация откъде и как могат да получат подкрепа“, допълва тя. 

Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria

Този проект е финансиран от Европейския съюз. Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.