Как с подкрепата на Европейската гаранция за детето Мария-Магдалена е вече ученичка

За правото на подкрепа, здравна грижа и образование за най-уязвимите деца

УНИЦЕФ
Семейството на Мария-Магдалена я прегръща
UNICEF Bulgaria/2022
04 Януари 2022

Мария-Магдалена от град Средец в област Бургас е на 7 години и през пролетта на 2021 година за първи път излиза от познатото си пространство – дома, градинката отпред, семейството, за да отиде на лекар-специалист. А от началото на тази учебна година вече е и в първи клас, където се справя успешно и има много нови приятели.

Мария-Магдалена е едно от над 1200 деца, които получават подкрепа от мобилните екипи за работа с уязвими общности, създадени в рамките на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ в България. Проектът се финансира от Европейската комисия и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ. От началото на пролетта малкото момиче и неговото семейство получават помощ и консултации от новия мобилен екип към Центъра за обществена подкрепа в Средец.

Мария-Магдалена тръгва на училище с подкрепата на Европейската гаранция за детето и УНИЦЕФ
UNICEF Bulgaria/2022

Преди срещата на мобилния екип със семейството на Мария-Магдалена тя никога не е била на лекар. Когато специалистите посещават адреса, установяват, че момичето има физически проблем още от раждането си. Притеснените родители не са я пускали на детска градина заради страха от подигравки и защото са се опасявали, че могат да застрашат здравето й, без да разбират какви точно са проблемите на дъщеря им, разказва Елена, която е социален работник от мобилния екип. Поради същите причини Мария-Магдалена не е можела да играе с връстниците си.

С помощта на екипа, момичето е прегледано от специалисти в Бургас и за първи път родителите получават обяснение на нейния здравословен проблем – липса на големия гръден мускул. Лекарите успокояват семейството, че това не пречи на детето им да извършва всекидневни дейности, да ходи на училище и да играе с приятели. Дават препоръки от какво трябва да бъде пазено и как да се работи за подобряване на състоянието му.

Родителите решават да пуснат Мария-Магдалена на училище, но тук социалните работници се сблъскват с още едно препятствие – момичето не е достатъчно подготвено за първи клас, тъй като не е посещавало детска градина.

Затова създадохме специална програма за подготовка за училище и я предложихме на всички желаещи деца и семейства, с които работим“, разказва Елена. „И немалко проявиха желание, не само първокласници“

Елена, социален работник в ЦОП в гр. Средец
Мария-Магдалена учи с подкрепата на социален работник от ЦОП в гр. Средец
UNICEF Bulgaria/2022

. Екипът помага и на по-големи ученици да наваксат с материала и да запълнят пропуските, които са натрупали и заради онлайн обучението.

С подкрепата на социалните работници Мария-Магдалена вече е ученичка в първи клас.

Мария-Магдалена учи да чете и пише с подкрепата на социалните работници в ЦОП  Средец
UNICEF Bulgaria/2022

Тя е толкова будна и любознателна, плени ни още от първия път с усмивката и любопитството си и има толкова много потенциал. Уверена съм, че ще успее, а и ние ще сме до нея

Елена, социален работник в ЦОП Средец.

Подкрепата на мобилния екип за семейството мотивира и най-големия брат на Мария-Магдалена да учи. Мильо, който  е вече на 25 години, признава, че поради недоимъка не е успял да завърши дори трети клас, тъй като е трябвало да гледа по-малките братя и сестри. От близо една година работи в магазин, а сега вече е и ученик – инвидивуално завършва трети клас в училището в село Загорци. И с усмивка разказва, че работодателите му в магазина са много доволни и го подкрепят в усилията му да учи.

За работата на социалните работници Мильо разбира от негова приятелка, която се включила в екипа като здравен медиатор. Но споделя, че срещата му с Елена и мобилния екип са го накарали да се запише да учи. Сега мечтае да стане социален работник като тях,за да помага на хората в нужда.

Деца от уязвими общоности учат заедно с връстниците си
UNICEF Bulgaria/2022

Само за няколко месеца – от април  до септември 2021 г. - мобилният екип е достигнал до над 50 уязвими семейства с деца в общините Средец и Приморско. „Най-ценен е личният контакт, който създава  доверието между социалните работници и семействата, обяснява Елена.

Обхождаме семействата и махалите, които са доста отдалечени от всякакъв вид подкрепа и социални услуги, посещаваме ги къща по къща. Целта ни е да разберем на място от самите хора какви са проблемите и нуждите им и съответно как конкретно да ги подкрепим. Това ние наричаме "картографиране", обяснява работата си социалният работник.

„Този начин на мобилна  работа, на място при хората, понякога с ежедневни посещения и с изграждане на  доверие, за мен е най-добрият подход за оказване на подкрепа

коментира още Елена.

Би трябвало навсякъде да се възприеме този подход, защото не може да се очаква хората сами да се справят, когато нямат информация откъде и как могат да получат подкрепа, допълва тя.


Насочени към децата и семействата услуги за превенция и подкрепа

Компонент 4 от пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ подпомага разработването и предоставянето на насочени към децата и семействата услуги на терен за превенция и подкрепа чрез укрепване капацитета на съществуващи социални услуги в общността в 7 пилотни общини - Бургас, Казанлък, Котел, Сливен,  Средец, Стара Загора и Твърдица. Към услугите бяха създадени мобилни екипи, които включват един социален работни и двама социални сътрудници (по здравни и по образователни въпроси) с цел засилване работата на терен и превантивната подкрепа за децата и семействата в несигурна ситуация. Задачата на мобилните екипи е да предоставят интегрирана подкрепа на трудни за обхващане деца и семейства, да картографират техните специфични уязвимости и да предприемат мерки за тяхното преодоляване. Подкрепата включва предоставяне на  информация, консултиране, насочване към услуги, мерки за предотвратяване на отпадането от училище, улесняване на достъпа до здравни, образователни и социални услуги и помощи, разработване и изпълнение на програми за превенция на ранните бракове, за семейно планиране и за превенция на разделянето на семействата.

Повече информация за проекта и резултатите до момента може да намерите ТУК.

Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria

Този проект е финансиран от Европейския съюз

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.