Да учим заедно – подкрепа на деца от ромската общност

Дейностите са в рамките на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ в България

Юлияна Колева
Деца от уязвими общности учат с подкрепата на Европейската гаранция за детето в България
UNICEF Bulgaria/2022
16 Февруари 2022

- Хареса ли ви да учите?! 
- ДААА! 
- Ще учим ли пак заедно? 
- ДААА! 

Трийсетина деца между 5 и 12 години викат с усмивки на лица и показват какво са написали, оцветили, нарисували и научили днес. Събрали са се в малко кафене в местността „Грънчаря“ край бургаския град Царево. Това е мястото, където през есента на 2021 г. се осъществява програмата „Учим заедно“, създадена и прилагана от мобилния екип към Центъра за обществена подкрепа-Бугас (ЦОП-Бургас), предоставящ услуги за превенция и подкрепа на уязвими семейства. Основна цел на програмата „Учим заедно“ е в условията на пандемия и нерегулярни занимания в училище или в детската градина, ромските деца, обхванати от образователната система, да не губят мотивация, навици да учат и да не изостават с материала. 

Мобилният екип е един от общо 7 новосъздадени екипа за работа на терен, назначени по пилотния проект „Европейска гаранция за детето“. Проектът се финансира от Европейската комисия и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ. За създаването на тези екипи през 2021 г. са наети общо 22 допълнителни социални работници и сътрудници към Центровете за обществена подкрепа (ЦОП) и други социални услуги за превенция на рисковете и подкрепа на децата и семействата им в седем пилотни общини - Бургас, Казанлък, Котел, Сливен,  Средец, Стара Загора и Твърдица. /Още за проекта вижте тук

Някои от екипите разработиха и приложиха в края на миналата година свои програми, с които помогнаха на децата от ромската общност да тръгнат на детска градина или училище, да се справят успешно с приобщаването  и със задачите там. 

В отговор на предизвикателствата на онлайн образованието и затворените училища, екипът в Бургас създава и програмата „Учим заедно“, която е успешно приложена в Царево. 

 

Деца от рмската общност учат заедно
UNICEF Bulgaria/2022
Деца от уязвими общности учат
UNICEF Bulgaria/2022

Екипът от Бургас и децата от Царево съвместно:  
Раздаване на материали за учене – химикали, тетрадки.  
Запознаване с всяко дете поотделно и възможност за персонално внимание. 
Писане на букви и задачи по български език.  
Писане на цифри и решаване на задачи по Математика. 
Решаване на задачи от работните листа, предоставени от училището. 


*Задачите са съобразени с нивото и възможностите на всяко дете. 

В началото на есента  мобилният екип в Бургас работи още по разработената от него програма „Подкрепа за новото“, насочена към семейства, чиито деца са записани на детска градина или училище и изпитват страх от това ново за тях събитие. Чрез срещи със семействата и децата, разговори, убеждаване и отговори на всякакви въпроси, социалните работници се опитват да им помогнат да преодолеят този страх. Интересуват се и от всекидневните навици на всяко семейство, дават игри за децата и така мотивират  родителите да запишат децата си на градина и училище и работят за промяна на нагласите в общността и осъзнаване на смисъла и важността на образованието за техните деца.  

На снимкта: Иван, на 4 г. с новата си раница, с която ще отиде за първи път на детска градина. Записването му и обхващането му от образователната система става със съдействието на мобилния екип. 

Иван, на 4 г. с новата си раница, с която ще отиде за първи път на детска градина. Записването му и обхващането му от образователната система става със съдействието на мобилния екип.
UNICEF Bulgaria/2022

От екипа обясняват на родителите какви документи и изследвания са необходими за записване  на децата в детска градина. Раздават контейнерчета и обясняват на майките как да вземат чисти проби за тези задължителни изследвания. 

От екипа обясняват на родителите какви документи и изследвания са необходими за записване  на децата в детска градина. Раздават контейнерчета и обясняват на майките как да вземат чисти проби за тези задължителни изследвания. 
UNICEF Bulgaria/2022
От мобилния екип в Бургас подготвят семействата за тръгването на децата им за първи път на детска градина.
От екипа обясняват на родителите какви документи и изследвания са необходими за записване  на децата в детска градина. Раздават контейнерчета и обясняват на майките как да вземат чисти проби за тези задължителни изследвания. 
UNICEF Bulgaria/2022
От мобилния екип в Бургас подготвят семействата за тръгването на децата им за първи път на детска градина

Децата са много щастливи с новите си ранички, с които ще тръгнат на деткса градина. 

Децата са много щастливи с новите си ранички, с които ще тръгнат на деткса градина.
UNICEF Bulgaria/2022
Децата са много щастливи с новите си ранички, с които ще тръгнат на деткса градина.
UNICEF Bulgaria/2022

За резултатите от програмата: „Получаваме добра обратна връзка от новите педагози на децата, които твърдят, че те се справят много добре в процеса на адаптация и социализация“, разказват социалните работници от екипа.   

Екипите в Казанлък, Сливен и Средец също изпълняват подобни програми за подготовка на децата за училище или детска градина  разработени спрямо нуждите на конкретната общност. 

В Средец 

В Средец чрез програмата “Подготовка за училище“ мобилният екип подкрепи падаптацията на децата в училищната среда в началото на учебната година. Още преди първия учебен ден, те събраха ромските деца и им раздадоха на задачи, подобни на тези, които ще получат в училище. Проведоха се срещи и разговори с родителите и децата за това какво да очакват в училище, какви са правилата и изискванията и как да се подготвят за тях. 

Така се избягват стресовите ситуации от неизвестното при постъпването на децата в 1-ви клас, обясняват от мобилния екип в Средец. Програмата дава много добри резултати и ще бъде приложена отново през лятото на 2022 г. 

Така се избягват стресовите ситуации от неизвестното при постъпването на децата в 1-ви клас, обясняват от мобилния екип в Средец. Програмата дава много добри резултати и ще бъде приложена отново през лятото на 2022 г.
UNICEF Bulgaria/2022

„Децата са любознателни, имат интерес и искат да учат и да са в училище, заедно с връстниците си. Но понякога се отказват именно от страх или защото в първите месеци не могат да се впишат, обезсърчават се, трудно им е и накрая част от тях отпадат от образователния процес. С програмата смятаме, че елиминираме тези проблеми“, казва Елена, която е социален работник към мобилния екип в Средец. 

„Децата са любознателни, имат интерес и искат да учат и да са в училище, заедно с връстниците си. Но понякога се отказват именно от страх или защото в първите месеци не могат да се впишат, обезсърчават се, трудно им е и накрая част от тях отпадат от образователния процес.
UNICEF Bulgaria/2022
Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria

Този проект е финансиран от Европейския съюз. Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.