Националният съвет за координация и наблюдение по проекта за тестване на „Европейската гаранция за детето“ в Българи се събра на първото си заседание

Сред основните задачи на Националния съвет е да подкрепи осигуряването на устойчивост и разпространение на добрите практики и иновативни подходи, които ще бъдат тествани в рамките на пилотния проект

12 Април 2021
Представителят на УНИЦЕФ в България посети децата от център, създаден с подкрепата на УНИЦЕФ в Сливен
UNICEF Bulgaria/2018/Paleykov

СОФИЯ, 12 април 2021 г

„Полагането на усилия за преодоляването на основните причини за детската бедност и лишения чрез анализ на политиките за ускоряване на промяната и чрез прилагането на иновативни подходи е от решаващо значение за прекъсването на цикъла на бедност и неравностойно положение и предоставянето на равен шанс за развитие на уязвимите деца“.

Tова заяви представителят на УНИЦЕФ в България д-р Джейн Муита при откриването на първото заседание на Националния съвет за координация и наблюдение, създаден в рамките на пилотния проект за тестване на „Европейската гаранция за детето“. България е една от седемте държави-членки на ЕС, които изпълняват пилотни проекти за тестване на Европейската гаранция за детето с подкрепата на УНИЦЕФ и с финансиране от Европейската комисия като част от Фаза III на подготвителното действие. 

Националният съвет се събра на първото си заседание на 31 март 2021 г. По време на срещата беше представен работният план на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ и основните дейности през 2021 г. Д-р Муита отбеляза, че заседанието на Националния съвет се провежда една седмица след официалното обявяване от страна на Европейската комисия на Стратегията на Европейския съюз за правата на детето и на Европейската гаранция за детето – инициативи, които целят  да осигурят правата и благосъстоянието на децата. „Сега, когато обществата и правителствата по целия свят, се борят за преодоляването на въздействията от КОВИД-19, благосъстоянието на децата е застрашено и усилията, които полагаме, са изключително важни. Ние високо оценяваме усилията на ЕС, но и на всички партньори, които инвестират в децата сега“, допълни д-р Муита.

В обръщението си към членовете на Националния съвет министърът на труда и социалната политика Деница Сачева заяви:

 Вярвам, че всички участници в Националния съвет ще имат възможност да споделят своя професионален опит, мнение и експертиза, което ще гарантира успешното реализиране на целите на проекта и устойчивия напредък в политиките за повишаване на благосъстоянието на децата в България“.

По време на срещата готовност за сътрудничество и подкрепа за успешното изпълнение на пилотния проект изразиха още председателят на Държавната агенция за закрила на детето, представителят на Националното сдружение на общините в Република България, както и други участници в срещата. 

Д-р Муита благодари на Министерството на труда и социалната политика за създаването на Националния съвет и на всички партньори, които участват в него за техния ангажимент и сътрудничество.

„Преодоляването на детската бедност и социалното изключване изисква усилия в различни сектори, на различни равнища на управление, както и участието на различни заинтересовани страни. Ето защо, ние разчитаме на подкрепата и активния ангажимент от страна на участниците в Националния съвет

- допълни тя.

Една от задачите на Националния съвет за координация и наблюдение  е да подкрепи  осигуряването на устойчивост и разпространение на добрите практики за качествени грижи в ранна детска възраст, за приобщаващо предучилищно образование и за превенция и подкрепа на уязвими деца и семейства.

В първото заседание на Националния съвет участваха министърът на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева, заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Адриана Стоименова, представителят на УНИЦЕФ в България д-р Джейн Муита, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, представителят на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на Сливен г-н Стефан Радев, както и представители на министерствата на здравеопазването, на образованието и науката, на финансите, на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет, на Агенцията за социално подпомагане и на Националната мрежа за децата.

За пилотния проект:

„Европейската гаранция за детето“ е инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури на най-уязвимите деца в Европейския съюз достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим. Европейската комисия партнира с Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия за изпълнението на Фаза III от подготвителнoто действие, която цели да апробира осъществимостта на Европейската гаранцията за детето в седем държави–членки на ЕС.

В България пилотният проект е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в уязвимо положение, включително ромски деца от уязвими общности. Целта на проекта е да разшири достъпа и да подобри качеството на 4 вида услуги – патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, качествено приобщаващо предучилищно образование и насочени към децата и семействата услуги за превенция и подкрепа с фокус върху децата от семейства в уязвимо положение. Пилотните дейности се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора  и ще обхванат около 6,500 деца и родители и близо 600 специалисти от различни сектори.

Още информация за пилотния проект можете да намерите тук.


Този проект е финансиран от Европейския съюз

© УНИЦЕФ-България, 2021

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.

За УНИЦЕФ
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират пълния си потенциал. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден – в над 190 държави и територии – за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.

За контакти: 
Юлиана Колева
, експерт Комуникации и публичност, Звено за управление на пилотен проект „Европейска гаранция за детето“, +359 885 852 833, jkoleva@unicef.org
 

 

Контакт за медии

Красимира Антимова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 882 344 553

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.