Междинен отчет по пилотен проект "Европейска гаранция за детето в България"

1 октомври 2020 г. - 31 март 2022 г.

УНИЦЕФ
Матео в детската градина
UNICEF/2021