Od socijalne pomoći, do socijalnog poduzetništva

Starim i nemoćnim pomoć u kući, radno sposobnim korisnicama i korisnicima socijalne zaštite zaposlenje i podrška

Almir Panjeta za UNICEF
OD SOCIJALNE POMOĆI DO SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA
UNICEF/Panjeta
24 April/travanj 2023