Korak prema zapošljivosti

“Kroz društveno poduzetništvo korisnik socijalne zaštite od primaoca prava i usluge, dobija aktivnu ulogu i obezbjeđuje egzistenciju sebi i porodici”

Almir Panjeta za UNICEF
“Kroz društveno poduzetništvo korisnik socijalne zaštite od primaoca prava i usluge, dobija aktivnu ulogu i obezbjeđuje egzistenciju sebi i porodici”
UNICEF/Panjeta
12 Maj/svibanj 2023