Konferencija o značaju socijalnog poduzetništva za ranjive društvene grupe:

“Briga o ranjivim kategorijama nije samo obaveza, već i pitanje moralnih vrijednosti svakoga sistema”

30 Septembar/rujan 2021
Konferencija o značaju socijalnog poduzetništva za ranjive društvene grupe
UNICEF/Panjeta

U Sarajevu je otvorena dvodnevna Konferencija „Socijalno poduzetništvo i njegov značaj za ranjive društvene grupe“ s ciljem razmjene teorijskih i praktičnih iskustava vezanih za koncept socijalnog poduzetništva u zemlji i regionu, što će u konačnici doprinijeti boljem poznavanju i bržem razvoju socijalnog poduzetništva u BiH, kao jednog od bitnih faktora socio-ekonomskog oporavka nakon pandemije, posebno za ranjive grupe

Konferenciju su organizirali Savez socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine i Savez udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske, u okviru projekta „Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID -19 u Bosni i Hercegovini“, u partnerstvu sa UNICEF BiH i uz finansijsku podršku USAID u BiH.

Šefica predstavništva UNICEF-a u Bosni i Hercegovini dr .Rownak Khan na otvaranju Konferencije

Šefica predstavništva UNICEF-a u Bosni i Hercegovini dr .Rownak Khan na otvaranju Konferencije istaknula je značaj socijalnog poduzetništva u podršci najranjivijim grupama stanovništva. Istaknula je kako je pandemija COVID-19 uticala na živote svih nas, ali ne jednako na svakoga, te da su ranjive skupine stanovništva pogođene više nego ostatak populacije.

“Kroz socijalno poduzetništvo podržaće se oni koji su već dio sistema socijalne zaštite u BiH, a unutar te grupe fokus će se staviti na rad sa najranjivijim – porodicama s djecom s poteškoćama, mladima s poteškoćama, i mislim da imamo moralnu obavezu da unesemo socijalnu inkluzivnost u sve što radimo u Bosni i Hercegovini”, kazala je dr. Khan te pozvala učesnike i učesnice da budu inovativni i da kreiraju praktična rješenja koja će biti održiva, s obzirom da ovo nije nešto što se može riješiti jednokratnim pristupom:

“Trebamo pokušati kreirati sistem koji mogu preuzeti institucije i udruženja, jer ne želimo početi nešto što se neće održati”, kazala je, potcrtavajući i važnost međunarodnog karaktera Konferencije.

Zamjenik šefa misije USAID-a u BiH Robert Lopez

Zamjenik šefa misije USAID-a u BiH Robert Lopez skupu se obratio online, istakavši značaj unapređenja sistema socijalne zaštite kako bi zemlja što bolje odgovorila na pandemiju COVID-19, istaknuvši značaj uloge vlada u situacijama kada neki koncept treba da bude podržan i da zaživi.  

“Tokom pandemije je povećan broj onih kojima je potrebna podrška sistema socijalne zaštite, a pandemija je također bila i poziv na buđenje za poboljšanje spremnosti na katastrofe. USAID kroz partnerstvo s UNICEF-om radi na jačanju socijalne i zdravstvene zaštite u odgovoru na pandemiju, i jedan od ciljeva projekata je uspostavljanje jačeg i održivog rada institucija na podršci najranjivijim skupinama kroz efikasne servise socijalne zaštite”, kazao je Robert Lopez.

Ministar rada i socijalne zaštite Federacije BiH Vesko Drljača

Ministar rada i socijalne zaštite Federacije BiH Vesko Drljača zahvalio se UNICEF-u i USAID-u na unapređenju socijalne zaštite u FBiH te iskazao zadovoljstvo što je prepoznata važnost implementacije ovakvog projekta koji je od izuzetne važnosti za BiH.

“Briga o ranjivim kategorijama nije samo obaveza, već i pitanje moralnih vrijednosti svakoga sistema. Socijalno poduzetništvo predstavlja važan faktor reforme socijalne zaštite u FBiH. Inovativna rješenja i razvoj socijalnog poduzetništva doprinijeće socijalnom i ekonomskom razvoju, zapošljavanju ranjivih grupa, pomoći njihovoj socijalnoj uključenosti, razvoju ruralnih područja, i na koncu pravičnijoj socijalnoj zaštiti”, kazao je Vesko Drljača, dodajući kako je razvoj socijalnog poduzetništva jedan od pravaca u kojima će Vlada FBiH djelovati u cilju ublažavanja socijalne i ekonomske krize, ali i daljeg unapređenja socijalne zaštite ,zbog čega je bitno da se zakonski uredi ova oblast i stvore preduslovi za dalji razvoj. Naglasio je da će ovo ministarstvo, kao resorno u provođenju reformskih procesa iz oblasti socijalne zaštite, i dalje nastaviti surađivati sa strukovnim udruženjima, uz uvažavanje stručnog mišljenja i praktičnih iskustava.

Srđan Baralić, predsjednik UO Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske

Srđan Baralić, predsjednik UO Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske kazao je kako tema socijalnog, odnosno društvenog poduzetništva, podrazumijeva sveobuhvatni pristup kroz radne grupe, obuhvata sektore zapošljavanja, lokalnih zajednica i nevladinih organizacija:

“Imamo želju da kroz ovu konferenciju otvorimo temu socijalnih usluga u društvenom poduzetništvu, da iz različitih ugvlova pokušamo vidjeti šta je primjereno za kontekst naših uslova življenja i mogućnosti sistema, a naročito u reagovanju na posljedice pandemije COVID-19”, dodao je.

Predsjednik Saveza socijalnih radnika FBiH Mirnes Telalović
UNICEF/Panjeta

Predsjednik Saveza socijalnih radnika FBiH Mirnes Telalović istaknuo je na otvaranju Konferencije kako socijalno poduzetništvo nije samo pitanje podrške ranjivim društvenim grupama, nego da ima širi društveni značaj:

“Pored ekonomskog aspekta, primarno naglašava ljudsku, humanu dimenziju. U pojavi opće otuđenosti ljudi, razvoj socijalnog poduzetništva daje nadu očuvanja ljudskih, moralnih vrijednosti, i kontinuiteta društvene brige o ranjivim društvenim grupama. Socijalno poduzetništvo je jedan inovativni, integrativni i savremeni pristup sistemskog, institucionalnog i humanog rješavanja društveno-ekonomskih pitanja ranjivih društvenih grupa”, kazao je, pojasnivši kako  su to pitanja socijalne integracije, socijalne i ekonomske samostalnosti, zapošljavanja, ruralnog razvoja i osnaživanja ženskog poduzetništva:

“Nalaženje odgovora i jasnijih pravaca budućeg sistemskog djelovanja mnogo će značiti ranjivim društvenim grupama, ali će doprinijeti i ustanovama socijalne zaštite i njihovim uposlenicima koji dobijaju dodatni mehanizam podrške ranjivim društvenim grupama”.

 

Kontakti za medije

Nineta Popović
Voditeljica Odjela za Komunikacije
UNICEF Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 293 600

O UNICEF-u

UNICEF djeluje u nekim od najugroženijih područja na svijetu, kako bi obuhvatili djecu iz najranjivijih kategorija. Širom 190 država i teritorija, mi radimo za svako dijete, bilo gdje, kako bi sagradili bolji svijet za sve. Mi nikad ne odustajemo.

Za više informacija o UNICEF-u i našem radu za djecu, posjetite  www.unicef.org.

Pratite UNICEF u BiH na Twitter-uFacebook-uInstagram-u Youtube-u