Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cho trẻ em về phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu

Chiến dịch hướng đến nâng cao nhận thức, tiếng nói, sự tham gia của trẻ em và thanh niên, đồng thời nâng cao kỹ năng ứng phó với tác động ngày càng gia tăng của thiên tai và biến đổi khí hậu thông qua việc lan tỏa thông điệp chủ động phòng ngừa.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cho trẻ em về phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu