Đồng hành cùng UNICEF

Trong hơn 70 năm, UNICEF đã dẫn đầu cuộc chiến toàn cầu về bảo vệ quyền trẻ em. Tham gia cùng chúng tôi để có tác động tích cự thực sự đến cuộc sống của trẻ em Việt Nam và trẻ em trên toàn thế giới.

Bạn muốn giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn tại Việt Nam? Đầu tiên, mời bạn đăng ký vào danh sách nhận thông tin từ UNICEF Việt Nam và tìm hiểu về những cách bạn có thể tham gia hỗ trợ cùng chúng tôi!
UNICEF Việt Nam\Vũ Lê Hoàng