Đồng hành cùng UNICEF

Trong hơn 70 năm, UNICEF đã dẫn đầu cuộc chiến toàn cầu về bảo vệ quyền trẻ em. Tham gia cùng chúng tôi để có tác động tích cự thực sự đến cuộc sống của trẻ em Việt Nam và trẻ em trên toàn thế giới.

Khẩn cấp: Hơn 88.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi hạn hán
UNICEF Việt Nam\Linh Phạm