Đồng hành cùng UNICEF

Trong hơn 70 năm, UNICEF đã dẫn đầu cuộc chiến toàn cầu về bảo vệ quyền trẻ em. Tham gia cùng chúng tôi để có tác động tích cự thực sự đến cuộc sống của trẻ em Việt Nam và trẻ em trên toàn thế giới.

Việt Nam đã nhận được lô hàng thứ hai gồm 1.682.400 liều vắc xin COVID-19 từ Cơ sở COVAX
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng