Nhìn lại thành công của chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm"

Vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh trước thiên tai và biến đổi khí hậu cho mọi trẻ em

UNICEF Viet Nam
Hơn 500 học sinh tham gia giải chạy trên bãi biển Đà Nẵng.
UNICEF Việt Nam
15 Tháng 3 2023