Cùng nhau hành động sớm để giảm nhẹ rủi ro thiên tai vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh

Việt Nam là một trong 6 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau hành động sớm giúp giảm nhẹ rủi ro thiên tai vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh trước những thay đổi từ Mẹ thiên nhiên.

Cùng nhau hành động sớm