Cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo, mạo danh UNICEF trên mạng internet và mạng xã hội

UNICEF đánh giá cao sự ủng hộ và việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là điều cần thiết đối với chúng tôi. Vui lòng đọc cảnh báo quan trọng này

UNICEF Việt Nam