อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคืออะไร

ครบ 30 ปีแล้ว ที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กถือกำเนิดขึ้น

An image of 3 boys and a girl representing 4 basic child rights: development, survival, participation and protection.
กลุ่มของเด็กนักเรียนกำลังยิ้มอยู่ตรงหน้าต่างของห้องเรียน