Volontiranje i umreženost za bolji razvoj mladih

Ovo je šansa da se aktivno uključite inicijativu UNICEF-a  za poboljšanje uslova za razvoj adolescenata i mladih. 

volonteri na mrezi
UNICEF Srbija/2020