Pozitivno roditeljstvo

Dar za ceo život

Majka u igri sa detetom
UNICEF Srbija/2018/Đalić

Da bi razvoj bio uspešan, detetu je potrebno sigurno i podsticajno okruženje, koje ga razume i podržava; okruženje u kome se oseća spokojno, kome pripada, u kojem može da istražuje, uči i bude uspešno.

Pozitivan i aktivan pristup pomaže vašem detetu da lakše i ugodnije raste i razvija se.

Ljubav, pričanje, čitanje i igranje sa decom imaju veliki uticaj na to kakve će odnose vaše dete da gradi sa drugima, ali i kako će da se razvijaju njihove saznajne, komunikacijske i sposobnosti samokontrole.

Brošure

          

     

     

Istraživanja pokazuju da su za pravilan razvoj deteta veoma bitne obe uloge, i mame i tate.

Deca koja odrastaju uz ljubav i poverenja sa roditeljima, kao i između roditelja, stiču samopouzdanje da istražuju okruženje i uče.

Kada su očevi angažovani u svakodnevnim interakcijama sa decom, ona pokazuju veći napredak.

Porodica u kojoj i mama i tata ravnopravno učestvuju u odrastanju deteta, u brizi i nezi, igri, učenju i svim drugim aktivnostima, značajno doprinose dečijem samopouzdanju, dete postiže emotivnu stabilnost i bolji uspeh u svemu što radi.

 

Posteri

Kako biste mogli kvalitetno da se brinete o detetu, kao roditelj važno je da vodite računa i o sebi.

Važno je da budete zadovoljni sobom, stabilni i sigurni u sebe, kako biste mogli da se posvetite detetu, njegovim zahtevima i razvoju.

Za ovakav pristup ključnu ulogu ima podrška prijatelja, porodice, šire zajednice. Ne plašite se da zatražite pomoć.

Stvarajući zdrav porodični ambijent u kojem se vaše dete oseća zaštićeno i prihvaćeno, a vi zadovoljno i uspešno, podstičete razvoj vašeg deteta na najbolji mogući način.

Ne trudite se da vaše dete postane NEVEROVATNO! Ono to već jeste!