Τι κάνουμε

Μάθετε περισσότερα για το έργο της UNICEF στην Ελλάδα

Υπάλληλος της UNICEF συζητάει με ένα αγόρι στο Δημοτικό Κέντρο Καραντίνας του Λιβάνου.