Η Κατάσταση των παιδιών στον κόσμο

Βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τα παιδιά, βάσει στατιστικών στοιχείων και δεδομένων

Δύο κορίτσια χαμογελούν πίσω από έναν γαλάζιο τοίχο.
UNICEF/UNI328273/Viet Hung
On 3 April 2020, a nurse takes a girl’s temperature at a Primary Health Care Centre in Beirut, Lebanon.