Η Κατάσταση των παιδιών στον κόσμο

Βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τα παιδιά, βάσει στατιστικών στοιχείων και δεδομένων

Δύο κορίτσια χαμογελούν πίσω από έναν γαλάζιο τοίχο.
UNICEF/UNI328273/Viet Hung