Τα παιδιά στην Ελλάδα

Προστασία και εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ελλάδα

 Δύο έφηβοι κάθονται μαζί κάτω από τη σκιά ενός δέντρου
UNICEF/UN0256553