Εργαστείτε στην UNICEF

Εξερευνήστε ευκαιρίες εργασίας σε όλο τον κόσμο.

UNICEF Greece
Dana, 6 year old and Alexandru, 7 years old are the children of Maricica Bita. They have an older sister Andreea, 15 years old. The mother is supported by the social worker and community nurse in Colonesti, Bacau County, Romania
UNICEF/UN040572/Cybermedia