Γραφείο Τύπου

Πρόσβαση σε ειδήσεις, πολυμέσα και συνεντεύξεις ειδικών για θέματα που αφορούν τα παιδιά και το έργο της UNICEF στην Ελλάδα.

UNICEF Regional Director for Europe and Central Asia Ms. Afshan Khan speaks to Konstantinos Papachristou, a young youth advocate from Greece.