Η εντολή μας

Η εντολή μας: για κάθε παιδί.

Ένα μικρό κορίτσι συμμετέχει σε μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 2019, ενώνοντας παιδιά και νέους σε όλο τον κόσμο απαιτώντας δράση για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών.