Ιστορίες

Πέρα από τους τίτλους, κάθε παιδί έχει μια ιστορία

 Ένα κορίτσι στέκεται δίπλα σε έναν τοίχο και χαμογελά