Παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες

Το ένα τρίτο των προσφύγων και των μεταναστών που έχουν φτάσει στην Ευρώπη είναι παιδιά. Η UNICEF ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των παιδιών υπό μετακίνηση σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους.

Στις 8 Μαρτίου 2020, παιδιά περιμένουν στη σειρά πίσω από έναν συρμάτινο φράχτη για να παραλάβουν χυμό στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, στο νησί της Λέσβου, στην Ελλάδα.
UNICEF/UNI312603/Romenzi
Mετάβαση σε