Ανάπτυξη και Συμμετοχή των Νέων

Υποστήριξη των νέων και των εφήβων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που ενδυναμώνουν τη συμμετοχή τους ως πολίτες σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.

 Μια ομάδα εφήβων βγάζει μια φωτογραφία selfie
UNICEF/UN0248588/Dickinson
Mετάβαση σε