Παιδιά με αναπηρία

Η UNICEF στηρίζει τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες. Αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια που τα κρατούν απομονωμένα, διασφαλίζουμε ότι μένουν με τις οικογένειές τους, ότι έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και ότι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην κοινωνί

 Ένα κορίτσι σε μια αναπηρική καρέκλα σε μια παιδική χαρά, με γλάστρες και λουλούδια
UNICEF/UN0284614/Paleykov
Mετάβαση σε