Παρατηρητήριο για τα δικαιώματα του παιδιού

Προστασία και εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού μέσω παρακολούθησης, αξιολόγησης και χάραξης πολιτικής

 Ένας μαθητής σε ένα τουρκικό σχολείο συνομιλεί με ένα μέλος του προσωπικού της UNICEF
UNICEF/UN0343326/
Mετάβαση σε