რას ნიშნავს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება

UNICEF-EU-PDO
UNICEF-EU-PDO

შესახებ

ეს ბროშურა გიამბობს, როგორ უნდა განიხილონ ბავშვთან დაკავშირებული ყველა საკითხი ზრდასრულებმა და როგორ უნდა მოიქცნენ, როდესაც ისეთ გადაწყვეტი­ ლებას იღებენ, რომელიც ბავშვს ეხება. ამ შემთხვევაში, გიამბობთ, კონკრეტულად სასამართლოზე.

საინფორმაციო ბროშურა შეიქმნა სახალხო დამცველის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია სახალხო დამცველი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.