გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 2022 წელს მიღწეული შედეგები

ბავშვების დაცვისა და მათი უფლებების პოპულარიზაციის მორიგი წელი

Child
UNICEF/Geo-2022/Turabelidze

შესახებ

ჩვენ ვიმუშავეთ მთავრობასთან, აკადემიურ წრეებთან, რელიგიურ ლიდერებთან, ბიზნესთან, სათემო ჯგუფებთან, მედიასთან, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, მშობლებთან და ბავშვებთან ბავშვთა უფლებების დაცვისა და ხელშეწყობის მიზნით.

UNICEF Results