მსოფლიოს ბავშვთა დღეს გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში აჯამებს სამი ათწლეულის მანძილზე ბავშვებისთვის მიღწეულ შედეგებს

19 ნოემბერი 2023
UNICEF 30
UNICEF 30

თბილისი, საქართველო. 2023 წლის 20 ნოემბერი. მსოფლიოს ბავშვთა დღეს გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში მისი საქმიანობის 30 წლისთავს აღნიშნავს და ხაზს უსვამს საქართველოს ბავშვის უფლებათა კოდექსის განხორციელების დაჩქარების და ჭეშმარიტად ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების აუცილებლობას, სადაც დაცული იქნება ყველას უფლება.

ღონისძიებაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ პარტნიორები მთავრობიდან, პარლამენტიდან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ბავშვები და ახალგაზრდები, გაეროს ბავშვთა ფონდმა შეაჯამა ბავშვებისთვის მიღწეული შედეგები და ყურადღება გაამახვილა იმ გამოწვევებზე, რომლებსაც ჯერ კიდევ ბევრი ბავშვი და ოჯახი აწყდება საქართველოში.

„მოხარული ვარ, რომ დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ იუნისეფის 30 წლისთავს საქართველოში და მადლობას ვუხდი ჩვენს სამთავრობო პარტნიორებს, განვითარების სააგენტოებს, კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს სამი ათწლეულის განმავლობაში ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის“, - განაცხადა იესპერ მოლერმა, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში. „რაც შეეხება მომავალს, უმნიშვნელოვანესია, გავაგრძელოთ ინკლუზიური საზოგადოების მშენებლობა, სადაც ყველას,მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ეთნიკური უმცირესობების, ძნელად მისადგომ რეგიონებსა და სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვებს, ექნებათ უფლება სრულად გამოიყენონ თავიანთიპოტენციალი. ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სწორედ ახლა, როდესაც უნდა გავაძლიეროთ თანამშრომლობა მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად  და ევროკომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად ევროკავშირის კანდიდატობის მისაღწევად საჭირო ამოცანების შესასრულებლად.“

პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით გაეროს ბავშვთა ფონდმა სამი ათწლეულის განმავლობაშიხელი შეუწყო არსებით ცვლილებებს ბავშვების ცხოვრებაში. ქვემოთ მოყვანილია მხოლოდ რამდენიმემათგანი:

  • ბავშვების ჯანმრთელობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა მსოფლიო ჯანდაცვის უდიდეს მონაპოვარს - ვაქცინებს. ვაქცინაციის უწყვეტმა ჯაჭვმა, იმუნიზაციის გრაფიკის განახლებამ ახალი ვაქცინების გაჩენისთანავე განაპირობა ის, რომ საქართველოში ბავშვები იზრდებიან ჯანმრთელებიდა არ ემუქრებათ დაავადებები, რომელთა თავიდან აცილება ვაქცინაციის შედეგადაა შესაძლებელი.
  • ადრეული განათლებისა და განვითარების კონცეფციამ მოიცვა ჯანმრთელობის, განათლებისა და ბავშვთა დაცვის სისტემები. ბავშვებში განვითარების შეფერხებები და პრობლემები ვლინდებაპირველადი ჯანდაცვის დონეზე და დროულად ხერხდება ასეთი პრობლემების მქონე ბავშვების გადამისამართება შესაბამის სპეციალისტებთან.
  • ადრეული ასაკის ბავშვებს აქვთ უკეთესი წვდომა სკოლამდელ განათლებაზე, ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავების, ტექნიკური მხარდაჭერის, ადვოკატირებისა და მტკიცებულებების მოპოვების წყალობით. შედეგად სკოლამდელ დაწესებულებებში ჩარიცხვის მაჩვენებელი გაიზარდა 2011 წელს არსებული 46 პროცენტიდან 2022 წელს 72 პროცენტამდე.
  • ბავშვები სარგებლობენ ზოგადი განათლების უკეთესი ხარისხით და ინკლუზიურობით,გაუმჯობესებული სასწავლო პროგრამების, მასწავლებლის გაზრდილი კომპეტენციების, ციფრული რესურსების დანერგვისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების წყალობით.
  • ბავშვთა სიღარიბე 2004 წელს არსებული 37,7 პროცენტიდან 2022 წელს 20,4 პროცენტამდეშემცირდა. გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით გადაისინჯა მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა და შემოიღეს ბავშვის ფულადი დახმარება, რომელიც თანდათან იზრდება. მიუხედავად ამისა, ბავშვები კვლავ რჩებიან ყველაზე ღარიბ სოციალური ჯგუფად საქართველოში.
  • გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ მხარდაჭერილი ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმის წყალობითბავშვები დიდი ზომის ინსტიტუციებიდან ოჯახურ გარემოსთან დაახლოებულ მზრუნველობაში გადავიდნენ. საჭიროა დამატებითი ძალისხმევა ოჯახისგან განცალკევების პრევენციის გასაძლიერებლად, ბავშვის და ოჯახის მხარდაჭერის მრავალფეროვანი მომსახურებებისდანერგვისა და ალტერნატიული ზრუნვის შემდგომი გაძლიერებისათვის.
  • გაეროს ბავშვთა ფონდმა ხელი შეუწყო სხვადასხვა სისტემაში (ბავშვთა კეთილდღეობა და დაცვა, მართლმსაჯულება, განათლება) სოციალური მუშაკის პროფესიის დანერგვასა და განვითარებას და სხვადასხვა სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას. სოციალური მუშაკების შემდგომი გაძლიერება, მათ შორის, სოციალური სამუშაოს განვითარება მუნიციპალურ დონეზე, გაეროს ბავშვთა ფონდისთვის პრიორიტეტულია.
  • ნაკლები ბავშვი ხდება ძალადობის მსხვერპლი. გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით გაძლიერდა კანონმდებლობა, პრევენცია, ძალადობის იდენტიფიცირებისა და რეაგირების მექანიზმები.

მსოფლიოს ბავშვთა დღე არის გაეროს ბავშვთა ფონდის გლობალური თარიღი, რომელიც მიუწოდებს კონკრეტული ქმედებისაკენ ბავშვებისთვის ბავშვების მონაწილეობით. ეს დღე ყოველწლიურად 20ნოემბერს აღინიშნება, ემთხვევა ბავშვის უფლებათა კონვენციის მიღების წლისთავს და მიზნად ისახავს ცნობიერების ამაღლებას და რესურსების მობილიზაციას მილიონობით ბავშვისთვის, რომლებიც ვერ სარგებლობენ თავიანთი უფლებებით. ამ დღეს ბავშვებს ეძლევათ შესაძლებლობა გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ნებისმიერი დისკუსიისთვის, რომელიც მათ მომავალს ეხება.

მედია კონტაქტები

მაია ქურციკიძე
კომუნიკაციის სპეციალისტი, კომუნიკაციის სექციის ხელმძღვანელი
იუნისეფი საქართველო
ელექტრონული ფოსტა: mkurtsikidze@unicef.org

იუნისეფის შესახებ

გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), მისი ყველა ქმედებით, მხარს უჭერს ყველა ბავშვის უფლებების დაცვას და კეთილდღეობას. პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ ვმუშაობთ 190 ქვეყანაში და ტერიოტრიულ ერთეულში აღებული ვალდებულებების პრაქტიკაში განხორციელების მიზნით, სპეციალურ აქცენტს ვაკეთებთ ყველაზე მოწყვლად და საზოგადოებისგან გარიყულ ბავშვებზე, ყველა ბავშვის კეთილდღეობისთვის, ყველგან.

გაეროს ბავშვთა ფონდისა და მისი მუშაობის შესახეხ დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ გლობალურ გვერდს

თვალი ადევნეთ იუნისეფს Twitter-სა და Facebook-ზე.